CHO THUÊ MÁY ÉP BÙN

    • Tư vấn kỹ thuật tận nơi, có Demo thiết bị tại cơ sở trước khi ký hợp đồng;
    • Bảo hành 18 tháng hỗ trợ bảo trì thiết bị trọn đời;
    • Hỗ trợ khắc phục mọi sự cố trong vòng 72 giờ.
    • Cam kết hoàn tiền 100% cho khách hàng khi bùn đầu ra không đạt.
    • Phát hành thư bảo lãnh bảo hành thiết bị, đảm bảo niềm tin tuyệt đối về bảo hành bảo trì thiết bị do chính sản phẩm SVN cung cấp.