Cho thuê máy ép bùn trục vít

  • Ngành thủy sản: bùn nhà máy chế biến thủy hải sản, bùn ao nuôi tôm…
  • Ngành dệt nhuộm: bùn cty may, bùn dệt nhuộm…
  • Ngành sản xuất thực phẩm: bùn nhà máy mỳ ăn liền, bùn sản xuất xúc xích, bùn từ HTXLNT
  • Ngành hóa mỹ phẩm: bùn cty sản xuất mỹ phẩm, dược phẩm
  • Ngành gốm sứ: bùn công ty gạch men, bùn cty gốm
  • Ngành sữa:
  • Ngành giấy