Quy trình công nghệ xử lý nước thải rửa xe

Nước thải phát sinh từ quá trình rửa xe bao gồm các chất tẩy rửa, các chất dầu nhớt, bị đất dính trên xe… Nước thải này nếu như không qua xử lý sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng. Quy…

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

Hiện nay, các cơ quan chức năng đang ngày càng kiểm soát chặt chẽ hoạt động xả nước thải vào môi trường nhằm hướng tới xu hướng phát triển bền vững trong tương lai. Do đó, hành vi xả trực tiếp nước…