Quy trình công nghệ xử lý nước thải rửa xe

Nước thải phát sinh từ quá trình rửa xe bao gồm các chất tẩy rửa, các chất dầu nhớt, bị đất dính trên xe… Nước thải này nếu như không qua xử lý sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng. Quy…

Tư vấn thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản

QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN Thành phần nước thải phát sinh từ ngành công nghiệp chế biến thủy sản có chứa chủ yếu là các hợp chất hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học, hợp chất…